یکی دیگر از مشتریان این شرکت کارخانه B.N.K در کشور الجزایر است که از سال 2000 در این کشور. مشغول تولید آجر بوده و صاحب یک کارخانه دیگر نیز در شهر Khemis Khechna الجزایر می باشد .

ادامه مطلب...