یک شرکت حرفه ای از ابتدای تاسیس

شرکت اکوئیپ سرامیک در سال 1998 توسط یک گروه متشکل از متخصصان حرفه ای از شرکت

کار با اکوئیپ سرامیک ، تعامل با حرفه ای ها

ما حمایت های خود را با پشتیبانی موثر از تولیدکنندگان صنایع آجر با ایجاد تیم بسیار کارشناسی ماهر انجام می دهیم.

RUSSIA / MAGHREB / ASIA / SOUTH AMERICA / MIDDLE EAST / EE.UU.

Equipceramic's spirit of expansion tirelessly encourages us to search for new markets.